Lời Dịch – No Promise – Shayne Ward

0 9

[one_half]

Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Every time you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high
I don’t want to let go, girl.
I just need you to know girl.

I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms

Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Everytime you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high
I don’t want to let go, girl.
I just need you to know girl.
I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,

No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
I don’t want to run away, I want to stay forever, thru Time and Time..
No promises
I don’t wanna run away, I don’t wanna be alone
No Promises
Baby, now I need to hold you tight, now and forever my love

No promises

I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms

I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
Here tonight.

[/one_half]

[one_half_last]

Này em yêu, khi chúng mình bên nhau, làm những việc mình thích
Mỗi khi có em kề bên , anh cảm giác như đang sống trên thiên đường, thật bay bổng
Anh không muốn rời xa em, em yêu
Anh chỉ cần em biết điều đó thôi, em yêu à

Anh không muốn chạy trốn em, em là người duy nhất em cần đêm nay
Không còn những hứa hẹn
Em à, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thật chặt, anh muốn được chết trong vòng tay em.

Này em yêu, khi chúng mình bên nhau, làm những việc mình thích
Mỗi khi có em bên cạnh anh , anh cảm giác như đang sống trên thiên đường, thật bay bổng
Anh không muốn rời xa em, em yêu
Anh chỉ cần em biết điều thôi, em à
Anh không muốn chạy trốn em, em là người duy nhất anh cần đêm nay

Không còn những hứa hẹn
Em à, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thật chặt, anh muốn được chết trong vòng tay em.
Anh không muốn chạy trốn nữa, anh muốn ở lại đấy mãi mãi thôi.
Anh không muốn chạy trốn nữa, anh không muốn cô đơn.
Không còn những hứa hẹn
Em à, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thật chặt, bây giờ và mãi mãi, tình yêu của anh

Không còn những hứa hẹn

Anh không muốn chạy trốn em, em là người duy nhất em cần đêm nay
Không còn những hứa hẹn
Em à, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thật chặt, anh muốn được chết trong vòng tay em.

Không còn những hứa hẹn
Anh không muốn chạy trốn em, em là người duy nhất em cần đêm nay
Không còn những hứa hẹn
Em à, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thật chặt, anh muốn được chết trong vòng tay em.
Ở lại đây đêm nay

[/one_half_last]

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.