Campuchia đạo nhạc cơn mưa ngang qua của Sơn Tùng MTP

0 16

https://www.youtube.com/watch?v=3X1Iw1JP7IE

ún su tập xoaxoaxoooaaaaa, ê bông giằng hoa-aoooo, nù kề tha loy loy loy bờ cùng xai bông ô mai công a trông ngơ, tàm chânnân chô máng tô ang mô tang ồ tang , màng dùy lân luy !! kang tê môâm kho mù qua trời xai cu lì xô giún nhề tang, lang cô xề ri – tà em thằng em tố mông kiêm lym quaay quầy , x-thrồng thờ lá ấy xốp rym đằng xa tắm mưa pê ồ xông, tú Subscribe thrài ,día hông pây bây ồ kìa thạch sùng, cồ l*n` xê , thà em thà emmmmm!!!!
bì bộ nốc cráp mơi mồng xài cò mông thông lê, nộc tặc trym bé nung tràn ngộ xôi tiếu mông , cung ống thêm mồng cờ xồng lê cung ống thêm l*n`ghị hà l*n`là nơi của ai xào lăng, ai cắm trám xờ mề haaa~ , (bài ca) lôi thèm milk thê ê (bài ca) ê mình iu ghê hể (bài ca), a one thờ pham tếch chu don’t quan bây đô bây tha th xấu xa (rồi)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.